wpis

Teleopieka, turystyka społeczna, dostawy posiłków, usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne czy psychologiczne – to tylko niektóre propozycje dla seniorów, które ma w ofercie sieć podmiotów ekonomii społecznej DOBROSTAN.

Sieć DOBROSTAN to partnerstwo kooperacyjne. Powstało w czerwcu 2021 r. Tworzy je dwanaście podmiotów ekonomii społecznej, jedno konsorcjum spółdzielcze i przedsiębiorstwo komercyjne działające w tej branży. DOBROSTAN świadczy swoje usługi na terenie całego kraju.

Za ideą założenia sieci podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi dla osób starszych przemawiał fakt, że proces zapewniania opieki nad seniorami przez środowiska lokalne, a nie duże, państwowe instytucje, jest dziś promowany na szczeblu centralnym. Oznacza to ogromne szanse rozwoju dla przedsiębiorstw działających w tym obszarze. Warto podkreślić, że zapotrzebowanie na tego typu usługi w Polsce stale rośnie. Wiąże się to z faktem starzenia się społeczeństwa, wyjazdów młodych osób za granicę czy zmianą modelu rodziny.

 

Członkowie sieci „DOBROSTAN” mają w swojej ofercie szeroki zakres wsparcia na rzecz osób starszych. Wśród ich usług są m.in.:

  • opiekuńcze stacjonarne i teleopieka,
  • turystyka społeczna,
  • przygotowanie i dostarczanie zbilansowanych posiłków,
  • organizacja czasu wolnego,
  • usługi rozwojowe,
  • usługi porządkowe,
  • zapewnienie sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.

Sieć została założona przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach unijnego projektu „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” (Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).