wpis

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych usługami dla osób starszych na naszą platformę targową: https://www.dobrostan.webexpo.pl/


Sprawdź jak wiele dobrego możemy zrobić!
Weź udział w wirtualnych targach sieci podmiotów ekonomii społecznej świadczące usługi dla osób starszych DOBROSTAN.
 

Do udziału w targach "Dobrostan" zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, a także przedsiębiorców i osoby prywatne do zapoznania się z ofertą usług świadczonych na rzecz osób starszych.

 Dlaczego warto uczestniczyć w wirtualnych targach DOBROSTAN?

 • Zapoznanie się z usługami nakierowanymi na osoby starsze:
  • opiekuńcze stacjonarne i teleopieka,
  • turystyka społeczna,
  • usługi rozwojowe,
  • organizacja czasu wolnego,
  • usługi porządkowe,
  • przygotowanie i dostarczanie zbilansowanych posiłków,
  • zapewnienie sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.
 • Nawiązanie kontaktu z podmiotami ekonomii społecznej (PES) świadczącymi usługi na najwyższym poziomie, a równocześnie angażującymi się społecznie,
 • Otrzymanie dostępu do szerokiego katalogu usług dla osób starszych - a wszystko w jednym miejscu! Tu każdy znajdzie coś dla siebie, a to oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Webinaria prowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach dostarczą wiele użytecznych informacji dla pracowników samorządów m.in.:
  • jak poprawnie prowadzić postępowania o zamówienia publiczne do 130 000 zł,
  • jak stosować odpowiednie tryby zlecania/powierzania usług PES,
  • jakie są nowe instrumenty w zakresie realizacji usług społecznych przez PES,
  • jak zorganizować opiekę zdrowotną i społeczną dla osób starszych w miejscu zamieszkania.
 • Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej może rozwiązać ważne problemy społeczne takie jak np. bezrobocie, zwalczanie skutków pandemii. Zwiększenie zatrudnienia wśród klientów np. ośrodków pomocy społecznej powoduje zmniejszenie ilości środków finansowych na wsparcie dla tych osób, co przekłada się na niższe koszty samorządu,
 • Budowanie wizerunku samorządu jako odpowiedzialnego podmiotu, angażującego się społecznie, przekłada się na wynik wyborczy i na jakość życia mieszkańców.