Turystyka społeczna, nazywana też socjalną, to taki rodzaj turystyki, który jest społecznie zaangażowany, a jej organizator ze względu na swoją wrażliwość społeczną oraz misję kalkuluje cenę danego wyjazdu z minimalną marżą.