Dodatkowa usługa opiekuńcza wykorzystująca nowoczesne technologie. Skupia się na zwiększaniu bezpieczeństwa osób pozostających samotnie w domach.

Rehabilitacja pozwala na odpowiednie odbudowywanie siły i przezwyciężanie niepełnosprawności, bezruch ma negatywny wpływ na zdrowie seniora.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  Natomiast, specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Opieka terminalna mająca za zadanie poprawienie jakości życia obłożnie chorym oraz ich rodzinom. Ważne jest nie tylko leczenie choroby podstawowej, ale również skuteczne uśmierzanie bólu oraz innych symptomów, nie tylko fizycznych, ale również psychicznych i duchowych.