Wszystkie prace wyręczające seniora i obejmujące cały teren jego posesji: koszenie trawników, sadzenie krzewów i drzew, odśnieżanie, sprzątanie terenów zielonych.

Usługi obejmujące zarówno drobne jak i kompleksowe prace remontowe, malarskie, montażowe, wszelkie potrzebne seniorom.