Współpraca - potencjalni Klienci

Dlaczego warto współpracować z siecią?

 • Konkurencyjne ceny!
 • Świetna jakość!
 • Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej!
 • Zakupy społeczne!
 • Dobro to zawsze dobry interes!
 • Oferta Sieci jest stale rozbudowywana i dostosowywana do oczekiwań klientów.

PES to organizacje, które prowadzą działalność głównie w celach społecznych, dla realizacji określonej misji. Dla nich zysk jest tematem drugorzędnym, najważniejsza jest pomoc zatrudnionym w nich pracownikom, osobom
z niepełnosprawnościami, czy też osobom znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach. PES kładą również ogromny nacisk na wysoką jakość świadczonych usług. Zyski w założeniu są reinwestowane w cele statutowe tych podmiotów lub we wspólnotę, a nie dla zwiększenia dochodu udziałowców, czy też właścicieli.

 

Współpraca - nowi członkowie sieci

Dlaczego warto przystąpić do sieci DOBROSTAN?

 • razem tworzymy kompleksową ofertę usługową,
 • możemy prezentować nasze usługi pod jedną marką „DOBROSTAN”, co zwiększa widoczność usług i wpływa na ich rozpoznawalność, zwiększa skuteczność działań promocyjnych,
 • możemy wspólnie promować nasze usługi, w różnych województwach w Polsce, uczestnicząc w regionalnych i ogólnopolskich wydarzeniach promocyjnych,
 • możemy wymieniać się doświadczeniami w zakresie zarzadzania, dobrych praktyk rynkowych,
 • przystąpienie do DOBROSTANU daje możliwość skorzystania z ofert programów unijnych.

Co robimy jako członkowie sieci DOBROSTAN?

 • analizujemy rynek, pod katem wprowadzania do oferty nowych usług,
 • prezentujemy naszą ofertę w Internecie, na targach, na eventach regionalnych,
 • stawiamy sobie za cel zwiększenie rozpoznawalności usług naszej sieci i zdobycie grona stałych klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych,
 • w ramach członkostwa w sieci przeprowadzamy audyty potencjału rozwojowego naszych podmiotów, pod kątem przyszłym inwestycji i wprowadzania do oferty nowych usług,
 • dążymy do zwiększania potencjału sieci DOBROSTAN, w zakresie: ilości i jakości oferowanych usług, rozszerzania grona stałych odbiorców, zwiększania liczby osób pracujących w naszych podmiotach, zwiększania wolumenu zysków ekonomicznych i społecznych.